Slobeend, Waterland - Kinselbaai, 09-11-2018
Slobeend, Waterland - Kinselbaai, 09-11-2018
Slobeend, Waterland - Kinselbaai, 09-11-2018
Slobeend, Waterland - Kinselbaai, 09-11-2018
Slobeend, Camperduin - De Putten, 08-11-2018
Slobeend, Camperduin - De Putten, 08-11-2018
slobeend
Slobeend, Polder IJdoorn, 01-06-2018
Slobeend, Polder IJdoorn, 01-06-2018
Slobeend, Waterland, Polder IJdoorn, 08-04-2018
Slobeend, Waterland, Polder IJdoorn, 08-04-2018
Slobeend, Goeree, Grevelingen, De Punt, plasjes e.o., 27-01-2018
Slobeend, Goeree, Grevelingen, De Punt, plasjes e.o., 27-01-2018
Slobeend, Broek in Waterland, Volgermeerpolder, 23-09-2017
Slobeend, Broek in Waterland, Volgermeerpolder, 23-09-2017
Slobeend, Spaarnwoude, Westhoffplas, 17-09-2017
Slobeend, Spaarnwoude, Westhoffplas, 17-09-2017
Slobeend, Spaarnwoude, Westhoffplas, 30-09-2016
Slobeend, Spaarnwoude, Westhoffplas, 30-09-2016