Nieuw

Aalscholver, Diemen (NH), 18-01-2019
Aalscholver, Diemen (NH), 18-01-2019
Bergeend, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH), 03-02-2019
Bergeend, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH), 03-02-2019
Blauwe reiger, Amsterdam - Noord, bij ingang Coenbos (NH), 20-01-2019
Blauwe reiger, Amsterdam - Noord, bij ingang Coenbos (NH), 20-01-2019
Blauwe reiger, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Blauwe reiger, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Blauwe reiger, Diemen (NH), 18-01-2019
Blauwe reiger, Diemen (NH), 18-01-2019
Boomklever, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Boomklever, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Brandgans, Waterland - Polder de Peereboom (NH), 03-02-2019
Brandgans, Waterland - Polder de Peereboom (NH), 03-02-2019
Buizerd, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Buizerd, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Buizerd, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Buizerd, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Buizerd, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Buizerd, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Buizerd, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Buizerd, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Buizerd, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Buizerd, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Buizerd, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH)04-01-2019
Buizerd, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH)04-01-2019
Dodaars, Amsterdam - Nieuwe Meer (NH), 29-01-2019
Dodaars, Amsterdam - Nieuwe Meer (NH), 29-01-2019
Dodaars, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Dodaars, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Ekster, Coentunnelbos, Amsterdam Noord, 20-01-2019
Ekster, Coentunnelbos, Amsterdam Noord, 20-01-2019
Goudhaan, Amsterdamse Bos - Bosbaan / Duizendmeterweg (NH), 29-01-2019
Goudhaan, Amsterdamse Bos - Bosbaan / Duizendmeterweg (NH), 29-01-2019
Goudhaan, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Goudhaan, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Goudhaan, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Goudhaan, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Grote bonte specht, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Grote bonte specht, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Grote zaagbek, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Grote zaagbek, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Grote zaagbek, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Grote zaagbek, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Grote zaagbek, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH), 03-02-2019
Grote zaagbek, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH), 03-02-2019
Halsbandparkiet, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Halsbandparkiet, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Keep, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Keep, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Keep, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Keep, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Krakeend, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Krakeend, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Kuifeend, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Kuifeend, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Meerkoet, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Meerkoet, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Muskuseend, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Muskuseend, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Nonnetje, Waterland - De Poel (NH), 03-02-2019
Nonnetje, Waterland - De Poel (NH), 03-02-2019
Nonnetje, Waterland - De Poel (NH), 03-02-2019
Nonnetje, Waterland - De Poel (NH), 03-02-2019
Nonnetje, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Nonnetje, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Nonnetje, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Nonnetje, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Oeverloper, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Oeverloper, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Pijlstaart, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH), 03-02-2019
Pijlstaart, Waterland - Hoeckelingsdam (Kinseldam) (NH), 03-02-2019
Pimpelmees, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Pimpelmees, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Pimpelmees, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Pimpelmees, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Putter, Amsterdam - Noord, bij ingang Coenbos (NH), 20-01-2019
Putter, Amsterdam - Noord, bij ingang Coenbos (NH), 20-01-2019
Rietgors, IJmeer - Noord-Holland (NH), 03-02-2019
Rietgors, IJmeer - Noord-Holland (NH), 03-02-2019
Roodborst, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Roodborst, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Roodborst, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Roodborst, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Rosse stekelstaart, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Smient, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Smient, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 20-01-2019
Smient, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Smient, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Spreeuw, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Spreeuw, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Staartmees, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Staartmees, Diemen - Vijfhoek (NH), 18-01-2019
Torenvalk, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Torenvalk, Waterland - Gouwzee (NH), 03-02-2019
Vink, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Vink, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Vink, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Vink, Bilthoven - Ridderoordse Bossen (UT), 09-02-2019
Winterkoning, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Winterkoning, Amsterdamse Bos - Polder Meerzicht (NH), 29-01-2019
Wulp, Waterland - De Nes (NH), 03-02-2019
Wulp, Waterland - De Nes (NH), 03-02-2019
Zanglijster, Amsterdam, Tuindorp Oostzaan, 19-01-2019
Zanglijster, Amsterdam, Tuindorp Oostzaan, 19-01-2019
Zwarte zwaan, Haarlem - Romolenpolder-oost (NH), 09-02-2019
Zwarte zwaan, Haarlem - Romolenpolder-oost (NH), 09-02-2019