Nieuw

Nieuw
Aalscholver, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Aalscholver, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Bergeend, Marken (NH), 06-05-2020
Bergeend, Marken (NH), 06-05-2020
Bergeend, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Bergeend, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Blauwborst
Blauwborst
Blauwe reiger, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Blauwe reiger, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Blauwe reiger, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Blauwe reiger, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Bruine kiekendief, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Bruine kiekendief, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Bruine kiekendief, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Bruine kiekendief, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Bruine kiekendief, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Bruine kiekendief, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Bruine kiekendief, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Bruine kiekendief, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Bruine kiekendief, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Bruine kiekendief, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Buizerd, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Buizerd, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Buizerd, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Buizerd, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Buizerd, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Buizerd, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Buizerd, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Buizerd, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Buizerd, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Fitis, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Fitis, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Fitis, Spaarndam - Houtrakpolder (NH), 07-05-2020Fitis
Fitis, Spaarndam - Houtrakpolder (NH), 07-05-2020Fitis
Fuut, Waterland - Gouwzee (NH), 06-05-2020
Fuut, Waterland - Gouwzee (NH), 06-05-2020
Fuut, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Fuut, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Gaai, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Gaai, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Gaai, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Gaai, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Gele kwikstaart, Marken (NH), 06-05-2020
Gele kwikstaart, Marken (NH), 06-05-2020
Gele kwikstaart, Spaarndam - Houtrakpolder (NH), 07-05-2020
Gele kwikstaart, Spaarndam - Houtrakpolder (NH), 07-05-2020
Gierzwaluw, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Gierzwaluw, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Gierzwaluw, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Gierzwaluw, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Gierzwaluw, Waterland - Gouwzee (NH), 06-05-2020
Gierzwaluw, Waterland - Gouwzee (NH), 06-05-2020
Grasmus, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Grasmus, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Grasmus, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Grasmus, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Grasmus, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Grasmus, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Grasmus, Waterland - Gouwzee (NH), 06-05-2020
Grasmus, Waterland - Gouwzee (NH), 06-05-2020
Graspieper, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Graspieper, Spaarnwoude - Inlaagpolder (NH), 07-05-2020
Groenling, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Groenling, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Groenling, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Groenling, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Groenling, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Groenling, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Groenling, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Groenling, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Groenling, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Groenling, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Grote bonte specht, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Grote bonte specht, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Grutto, Marken (NH), 06-05-2020
Grutto, Marken (NH), 06-05-2020
Grutto, Marken (NH), 06-05-2020
Grutto, Marken (NH), 06-05-2020
Havik, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Havik, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Havik, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Havik, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Heggenmus, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Heggenmus, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Heggenmus, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Heggenmus, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Heggenmus, Amsterdam - Tuindorp-Oostzaan (NH), 26-04-2020
Heggenmus, Amsterdam - Tuindorp-Oostzaan (NH), 26-04-2020
Heggenmus, Amsterdam - Tuindorp-Oostzaan (NH), 26-04-2020
Heggenmus, Amsterdam - Tuindorp-Oostzaan (NH), 26-04-2020
Heggenmus, Spaarndam - Houtrakpolder (NH), 07-05-2020
Heggenmus, Spaarndam - Houtrakpolder (NH), 07-05-2020
Kieviet, Marken (NH), 06-05-2020
Kieviet, Marken (NH), 06-05-2020
Kleine karekiet, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Kleine karekiet, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Kleine karekiet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Kleine karekiet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Kluut, Marken (NH), 06-05-2020
Kluut, Marken (NH), 06-05-2020
Kluut, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Kluut, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Kneu, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Kneu, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Knobbelzwaan, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Knobbelzwaan, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Koekoek, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Koekoek, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Koolmees, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Koolmees, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 07-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 07-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Lepelaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Meerkoet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Meerkoet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Meerkoet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Meerkoet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Meerkoet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Meerkoet, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Merel, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Merel, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Ooievaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Ooievaar, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Putter, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Putter, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Rietgors, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Rietgors, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Rietgors, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Rietgors, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Rietgors, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Rietgors, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 13-05-2020
Rietzanger, Marken (NH), 06-05-2020
Rietzanger, Marken (NH), 06-05-2020
Rietzanger, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Rietzanger, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Roietgors, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Roietgors, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Tjiftjaf, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Tjiftjaf, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Tjiftjaf, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Tjiftjaf, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Tjiftjaf, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Tjiftjaf, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Zuid (NH), 09-05-2020
Torenvalk, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Torenvalk, Amsterdam - Diemerpark (NH), 01-05-2020
Torenvalk, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Torenvalk, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-04-2020
Torenvalk, Spaarndam - Akkers Noorderweg (NH), 07-05-2020
Torenvalk, Spaarndam - Akkers Noorderweg (NH), 07-05-2020
Torenvalk, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Torenvalk, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Torenvalk, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Torenvalk, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Tuinfluiter, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Tuinfluiter, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Tureluur, Marken (NH), 06-05-2020
Tureluur, Marken (NH), 06-05-2020
Tureluur, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Tureluur, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Tureluur, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Tureluur, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Vink, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Vink, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Vink, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Vink, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Visdief, Marken (NH), 06-05-2020
Visdief, Marken (NH), 06-05-2020
Visdief, Marken (NH), 06-05-2020
Visdief, Marken (NH), 06-05-2020
Waterral, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Waterral, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Waterral, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Waterral, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Witte kwikstaart, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Witte kwikstaart, Waterland - Polder IJdoorn (NH), 13-05-2020
Witte kwikstaart, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Witte kwikstaart, Waterland - Zeedijk (NH), 06-05-2020
Zanglijster, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Zanglijster, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Zanglijster, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Zanglijster, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 20-05-2020
Zwartkop, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Zwartkop, Diemen - Vijfhoek (NH), 04-05-2020
Zwartkop, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020
Zwartkop, Diemen - Vijfhoek (NH), 12-05-2020