Waterhoen Waterhoen, Spaarnwoude - Westhoffplas (Noord-Holland), 20-08-2020
Waterhoen, Spaarnwoude - Westhoffplas (Noord-Holland), 20-08-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Waterhoen, Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Kennemermeer (NH), 18-08-2019
Waterhoen, Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Kennemermeer (NH), 18-08-2019
Waterhoen, Camargue, 10-05-2019
Waterhoen, Camargue, 10-05-2019
Waterhoen, Amsterdam - Diemerpark, 12-08-2018
Waterhoen, Amsterdam - Diemerpark, 12-08-2018
Waterhoen, Amsterdam - Diemerpark, 12-08-2018
Waterhoen, Amsterdam - Diemerpark, 12-08-2018
Waterhoen, Amsterdam, Brettenzone, 13-06-2018
Waterhoen, Amsterdam, Brettenzone, 13-06-2018
Waterhoen, Amsterdam - Florapark en Volewijkspark, 17-05-2018
Waterhoen, Amsterdam - Florapark en Volewijkspark, 17-05-2018
Waterhoen, Amsterdam Noord, Coentunnelbos, 07-04-2018
Waterhoen, Amsterdam Noord, Coentunnelbos, 07-04-2018
Waterhoen, Oostzaan, Oostzanerveld, 09-09-2017
Waterhoen, Oostzaan, Oostzanerveld, 09-09-2017
Waterhoen, Amsterdam, Vliegenbos, 04-08-2017
Waterhoen, Amsterdam, Vliegenbos, 04-08-2017
Waterhoen, juveniel, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 30-08-2016
Waterhoen, juveniel, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 30-08-2016
Waterhoen, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas 17-08-2016
Waterhoen, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas 17-08-2016
Waterhoen, Valkenburg, 15-07-2016
Waterhoen, Valkenburg, 15-07-2016
Waterhoen, juveniel, Valkenburg, 15-07-2016
Waterhoen, juveniel, Valkenburg, 15-07-2016
Waterhoen, Tuindorp Oostzaan, 29-08-2015
Waterhoen, Tuindorp Oostzaan, 29-08-2015