watersnip Watersnip, Ameland - Buurdergrie (Friesland), 29-09-2020
Watersnip, Ameland - Buurdergrie (Friesland), 29-09-2020
Watersnip, Ameland - Buurdergrie (Friesland), 29-09-2020
Watersnip, Ameland - Buurdergrie (Friesland), 29-09-2020
Watersnip, Ameland - Buurdergrie (Friesland), 29-09-2020
Watersnip, Ameland - Buurdergrie (Friesland), 29-09-2020
Watersnip, Eempolders - Weidevogelreservaat N.M. (Utrecht), 22-08-2020
Watersnip, Eempolders - Weidevogelreservaat N.M. (Utrecht), 22-08-2020
Watersnip, Spaarnwoude - Westhoffplas (Noord-Holland), 20-08-2020
Watersnip, Spaarnwoude - Westhoffplas (Noord-Holland), 20-08-2020
Watersnip, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 30-09-3019
Watersnip, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 30-09-3019
Watersnip, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 09-09-2019
Watersnip, Waterland - Volgermeerpolder (NH), 09-09-2019
Watersnip, Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras (NH), 08-09-2019
Watersnip, Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras (NH), 08-09-2019
Watersnip, Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras (NH), 08-09-2019
Watersnip, Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras (NH), 08-09-2019
Watersnip, Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras (NH), 08-09-2019
Watersnip, Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras (NH), 08-09-2019
Watersnip, Akersloot - Hempolder, 26-02-2019
Watersnip, Akersloot - Hempolder, 26-02-2019
Watersnip, Waterland - Kinselbaai, 20-10-2018
Watersnip, Waterland - Kinselbaai, 20-10-2018
Watersnip, Waterland - Kinselbaai, 20-10-2018
Watersnip, Waterland - Kinselbaai, 20-10-2018
Watersnip, Camperduin - De Putten, 05-10-2018
Watersnip, Camperduin - De Putten, 05-10-2018
Watersnip, Spaarnwoude - Westhoffplas, 19-08-2018
Watersnip, Spaarnwoude - Westhoffplas, 19-08-2018
Watersnip, Spaarnwoude - Westhoffplas, 19-08-2018
Watersnip, Spaarnwoude - Westhoffplas, 19-08-2018
Watersnip, Waterland - Volgermeerpolder, 03-09-2018
Watersnip, Waterland - Volgermeerpolder, 03-09-2018
Watersnip, Polder IJdoorn, 25-07-2018
Watersnip, Polder IJdoorn, 25-07-2018
Watersnip, Polder IJdoorn, 25-07-2018
Watersnip, Polder IJdoorn, 25-07-2018
Watersnip, Broek in Waterland, Volgermeerpolder, 23-09-2017
Watersnip, Broek in Waterland, Volgermeerpolder, 23-09-2017
Watersnip, Spaarnwoude, Westhoffplas, 30-09-2016
Watersnip, Spaarnwoude, Westhoffplas, 30-09-2016