Steltlopers

Scholekster

39 afbeeldingen

Kluut

22 afbeeldingen

Steltkluut

11 afbeeldingen

Renvogel

5 afbeeldingen

Kleine plevier

13 afbeeldingen

Bontbekplevier

19 afbeeldingen

Zilverplevier

15 afbeeldingen

Morinelplevier

7 afbeeldingen

Goudplevier

18 afbeeldingen

Kievit

25 afbeeldingen

Kanoet

11 afbeeldingen

Drieteenstrandloper

27 afbeeldingen

Paarse strandloper

12 afbeeldingen

Steenloper

45 afbeeldingen

Bonte strandloper

12 afbeeldingen

Bosruiter

7 afbeeldingen

Witgat

8 afbeeldingen

Oeverloper

29 afbeeldingen

Tureluur

65 afbeeldingen

Zwarte ruiter

5 afbeeldingen

Groenpootruiter

15 afbeeldingen

Grutto

31 afbeeldingen

Rosse grutto

24 afbeeldingen

Regenwulp

6 afbeeldingen

Watersnip

17 afbeeldingen

Rosse franjepoot

2 afbeeldingen

Kemphaan

29 afbeeldingen

Wulp

35 afbeeldingen