Steltlopers

Scholekster

35 afbeeldingen

Kluut

21 afbeeldingen

Steltkluut

11 afbeeldingen

Renvogel

5 afbeeldingen

Kleine plevier

13 afbeeldingen

Bontbekplevier

15 afbeeldingen

Zilverplevier

15 afbeeldingen

Morinelplevier

7 afbeeldingen

Goudplevier

14 afbeeldingen

Kievit

22 afbeeldingen

Kanoet

8 afbeeldingen

Drieteenstrandloper

24 afbeeldingen

Paarse strandloper

9 afbeeldingen

Steenloper

39 afbeeldingen

Bonte strandloper

11 afbeeldingen

Bosruiter

6 afbeeldingen

Witgat

7 afbeeldingen

Oeverloper

29 afbeeldingen

Tureluur

51 afbeeldingen

Zwarte ruiter

5 afbeeldingen

Groenpootruiter

10 afbeeldingen

Grutto

30 afbeeldingen

Rosse grutto

17 afbeeldingen

Regenwulp

6 afbeeldingen

Watersnip

16 afbeeldingen

Rosse franjepoot

2 afbeeldingen

Kemphaan

29 afbeeldingen

Wulp

32 afbeeldingen