Steltlopers

Scholekster

44 afbeeldingen

Kluut

27 afbeeldingen

Steltkluut

11 afbeeldingen

Renvogel

5 afbeeldingen

Kleine plevier

17 afbeeldingen

Bontbekplevier

24 afbeeldingen

Zilverplevier

15 afbeeldingen

Morinelplevier

7 afbeeldingen

Goudplevier

21 afbeeldingen

Kievit

26 afbeeldingen

Kanoet

13 afbeeldingen

Drieteenstrandloper

29 afbeeldingen

Paarse strandloper

12 afbeeldingen

Steenloper

47 afbeeldingen

Bonte strandloper

12 afbeeldingen

Kleine strandloper

2 afbeeldingen

Bosruiter

7 afbeeldingen

Witgat

11 afbeeldingen

Oeverloper

29 afbeeldingen

Tureluur

75 afbeeldingen

Zwarte ruiter

11 afbeeldingen

Groenpootruiter

16 afbeeldingen

Grutto

35 afbeeldingen

Rosse grutto

26 afbeeldingen

Regenwulp

9 afbeeldingen

Watersnip

19 afbeeldingen

Rosse franjepoot

2 afbeeldingen

Kemphaan

33 afbeeldingen

Wulp

37 afbeeldingen