Steltlopers

Scholekster

31 afbeeldingen

Kluut

17 afbeeldingen

Steltkluut

11 afbeeldingen

Renvogel

5 afbeeldingen

Kleine plevier

8 afbeeldingen

Bontbekplevier

12 afbeeldingen

Zilverplevier

15 afbeeldingen

Morinelplevier

7 afbeeldingen

Goudplevier

13 afbeeldingen

Kievit

19 afbeeldingen

Kanoet

7 afbeeldingen

Drieteenstrandloper

17 afbeeldingen

Paarse strandloper

7 afbeeldingen

Steenloper

34 afbeeldingen

Bonte strandloper

9 afbeeldingen

Bosruiter

4 afbeeldingen

Witgat

6 afbeeldingen

Oeverloper

21 afbeeldingen

Tureluur

46 afbeeldingen

Zwarte ruiter

5 afbeeldingen

Groenpootruiter

9 afbeeldingen

Grutto

26 afbeeldingen

Rosse grutto

17 afbeeldingen

Regenwulp

6 afbeeldingen

Watersnip

11 afbeeldingen

Rosse franjepoot

2 afbeeldingen

Kemphaan

25 afbeeldingen

Wulp

29 afbeeldingen