Steltlopers

Scholekster

26 afbeeldingen

Kluut

15 afbeeldingen

Steltkluut

11 afbeeldingen

Renvogel

5 afbeeldingen

Kleine plevier

8 afbeeldingen

Bontbekplevier

10 afbeeldingen

Zilverplevier

7 afbeeldingen

Morinelplevier

7 afbeeldingen

Goudplevier

12 afbeeldingen

Kievit

16 afbeeldingen

Kanoet

7 afbeeldingen

Drieteenstrandloper

17 afbeeldingen

Paarse strandloper

5 afbeeldingen

Steenloper

33 afbeeldingen

Bonte strandloper

7 afbeeldingen

Bosruiter

4 afbeeldingen

Witgat

6 afbeeldingen

Oeverloper

20 afbeeldingen

Tureluur

39 afbeeldingen

Zwarte ruiter

5 afbeeldingen

Groenpootruiter

6 afbeeldingen

Grutto

26 afbeeldingen

Rosse grutto

17 afbeeldingen

Regenwulp

6 afbeeldingen

Watersnip

11 afbeeldingen

Rosse franjepoot

2 afbeeldingen

Kemphaan

25 afbeeldingen

Wulp

17 afbeeldingen