Steltlopers

Scholekster

44 afbeeldingen

Kluut

28 afbeeldingen

Steltkluut

16 afbeeldingen

Griel

9 afbeeldingen

Renvogel

5 afbeeldingen

Kleine plevier

17 afbeeldingen

Bontbekplevier

26 afbeeldingen

Strandplevier

10 afbeeldingen

Zilverplevier

21 afbeeldingen

Morinelplevier

7 afbeeldingen

Goudplevier

25 afbeeldingen

Kievit

26 afbeeldingen

Kanoet

16 afbeeldingen

Drieteenstrandloper

33 afbeeldingen

Paarse strandloper

12 afbeeldingen

Steenloper

48 afbeeldingen

Bonte strandloper

18 afbeeldingen

Krombekstrandloper

2 afbeeldingen

Kleine strandloper

2 afbeeldingen

Bosruiter

10 afbeeldingen

Witgat

11 afbeeldingen

Oeverloper

32 afbeeldingen

Tureluur

76 afbeeldingen

Zwarte ruiter

23 afbeeldingen

Groenpootruiter

16 afbeeldingen

Grutto

35 afbeeldingen

Rosse grutto

28 afbeeldingen

Regenwulp

9 afbeeldingen

Watersnip

22 afbeeldingen

Bokje

2 afbeeldingen

Rosse franjepoot

2 afbeeldingen

Kemphaan

33 afbeeldingen

Wulp

39 afbeeldingen