Oeverzwaluw Oeverzwaluw, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Oeverzwaluw, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Oeverzwaluw, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Oeverzwaluw, Twisk - Waterberging (Noord-Holland), 12-07-2020
Oeverzwaluw, Termunten - Breebaartpolder (Groningen), 05-07-2020
Oeverzwaluw, Termunten - Breebaartpolder (Groningen), 05-07-2020
Oeverzwaluw, Termunten - Breebaartpolder (Groningen), 05-07-2020
Oeverzwaluw, Termunten - Breebaartpolder (Groningen), 05-07-2020
Oeverzwaluw, Oostzaan - Het Twiske - Klaas Dobbersdroogte (Noord-Holland), 13-06-2020
Oeverzwaluw, Oostzaan - Het Twiske - Klaas Dobbersdroogte (Noord-Holland), 13-06-2020
Oeverzwaluw, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 28-07-2019
Oeverzwaluw, Spaarnwoude - Westhoffplas (NH), 28-07-2019
Oeverzwaluw, Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas (NH), 14-07-2019
Oeverzwaluw, Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas (NH), 14-07-2019
Oeverzwaluw, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Noordwest (NH), 05-07-2019
Oeverzwaluw, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Noordwest (NH), 05-07-2019
Oeverzwaluw, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-06-2019
Oeverzwaluw, Amsterdam - Noorder IJ-Plas (NH), 27-06-2019
Oeverzwaluw, Camargue, 05-05-2019
Oeverzwaluw, Camargue, 05-05-2019
Oeverzwaluw, Camargue, 05-05-2019
Oeverzwaluw, Camargue, 05-05-2019
Oeverzwaluw, Amsterdam - Noorder IJ-plas, 17-06-2018
Oeverzwaluw, Amsterdam - Noorder IJ-plas, 17-06-2018
Oeverzwaluw, Amsterdam - Noorder IJ-Plas, 23-05-2018
Oeverzwaluw, Amsterdam - Noorder IJ-Plas, 23-05-2018
Oeverswaluw, Amsterdam - Noorder IJ-Plas, 10-05-2018
Oeverswaluw, Amsterdam - Noorder IJ-Plas, 10-05-2018
Oeverzwaluw, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 07-06-2017
Oeverzwaluw, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 07-06-2017
Oeverzwaluw, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 14-04-2017
Oeverzwaluw, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 14-04-2017
Oeverzwaluw, juveniel, Amsterdam Noord, Coentunnelbos, 15-08-2016
Oeverzwaluw, juveniel, Amsterdam Noord, Coentunnelbos, 15-08-2016
Oeverzwaluw, Amsterdam, Noorder IJ-plas, 19-05-2016
Oeverzwaluw, Amsterdam, Noorder IJ-plas, 19-05-2016
Oeverzwaluw,  Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 21-04-2016
Oeverzwaluw, Amsterdam Noord, Noorder IJ-plas, 21-04-2016